е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ВП-71 / 25.6.2015 г.

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia nadzor.doc 17.3.2021 г.

Обявление № 03-00-75 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Други документи № ВП-71 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.7.2015 г.

Публикувано на: 03.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 5.10.2015 г.

Публикувано на: 05.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.PDF 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № / 11.11.2015 г.

Публикувано на: 11.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie nadzor ceni.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 12.11.2015 г.

Публикувано на: 12.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 3 № / 18.11.2015 г.

Публикувано на: 18.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 4 № / 27.11.2015 г.

Публикувано на: 27.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4 nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-141 / 27.11.2015 г.

Публикувано на: 27.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie klasirane nadzor.PDF 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № №3 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogowor NADZOR.pdf 17.3.2021 г.