е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации 1 / 23.7.2019 г.

"Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград" "Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: "Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ"Св.Св. Кирил и Методий, УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Стр. надзор.rar 18.1.2021 г.

Обявление № 1 / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 4 / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол СН - пазарни.pdf 18.1.2021 г.