е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП17 / 12.1.2016 г.

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, заснемане и изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обществени сгради, находящи се на територията на град Ивайловград, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentatsita obsledvania 2.doc 18.5.2021 г.

Публична покана № 2 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP Obsledvane 2.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 3 / 11.2.2016 г.

Публикувано на: 11.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol energiino obsledvane.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 18.5.2021 г.

Гаранции № 5 / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 20.4.2016 г.

Публикувано на: 20.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 18.5.2021 г.