е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 8.7.2019 г.

00384-2019-0008 "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №77от 13,09,2019.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №78 от 13,09,2019.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №2 към Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 14 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №2.pdf 19.5.2021 г.