е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 3 / 26.7.2019 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление № 1 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Улици.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 5 / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - пазарни.pdf 20.6.2021 г.