е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 23.4.2020 г.

"Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 31/28.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. Техническа спецификация, Образци за попълване, Оценка на офертите и Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 15.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява изх. № РД 2400 - 297/28.04.2020г. ID 9098333 от 28.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 15.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 4. / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 317/13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 107/15.06.2020г. и приложенията към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 15.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 6. / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. № 20 - 107- (1)/13.08.2020г. към договор рег. № 20-107/15.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 15.1.2021 г.