е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-13 / 11.12.2020 г.

Разходи за строителен надзор за улици "Влахинска" от от.11,13 до от.18, "Теменуга" от от.191 до от.193 и "Рила" от от.189 до от.190 в гр. Кресна

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: покана за пазарна консултация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации Кресна.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС СН1 Кресна улици.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН1 Образец 1.docx 23.1.2021 г.