е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-14 / 2.9.2019 г.

"Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на територията на Община Лом" по шест обособени позиции: o Обособена позиция № 1: "Месо и месни продукти, риба, яйца" o Обособена позиция № 2: "Консерви, сухи бобови, зърнени" o Обособена позиция № 3: "Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди" o Обособена позиция № 4: "Мляко и млечни продукти, майонеза, маргарин" o Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия" o Обособена позиция № 6: "Различни хранителни продукти"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVLENIE_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTACIQ_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_hrani_2019.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP2.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 8 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP4.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 9 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP5.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 10 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni D14.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_221_OP_1_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_2_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_OP_3_227_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_4_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_5_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_6_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 23 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 24 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_imenenie_D_14.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 25 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dop sporazumenie.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 26 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_1_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 27 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_2_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 28 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_3_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 29 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_4_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 30 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_5_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 31 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_6_.pdf 20.6.2021 г.