е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0017 / 20.8.2018 г.

"Извършване на СМР за обект: "Изграждане на канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на село Кирчево, община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630353538
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_СМР_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Работен проект за канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на село Кирчево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект _СМР_Кирчево.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване.rar 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_СМР_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_СМР_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_Кирчево.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Решение №582_31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №582_31.10.2018 г..pdf 16.1.2021 г.