е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-33 / 25.3.2019 г.

"Аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" над р. Съзлийка, находящ се в централната градска част на град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 мост проект.rar 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление 12-33.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request(2).zip 21.6.2021 г.

Образци № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 12-33.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-33 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-33 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи и решение за класиране.rar 21.6.2021 г.