е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-8 / 18.11.2014 г.

Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект "Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Други документи № 1 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 smr.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.1.2015 г.

Публикувано на: 14.01.2015 г.
Коментар: Отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otvarqne na cenovi oferti-SMR.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 5 / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 12.2.2015 г.

Публикувано на: 12.02.2015 г.
Коментар: Гаранция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Karo Treid - garanciq, SMR.pdf 24.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 25.3.2015 г.

Публикувано на: 25.03.2015 г.
Коментар: Гаранции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SMR 3 garancii.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Izbor izpulnitel SMR.pdf 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: плащания за м. Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОДОСНАБ. Б.СЛАТИНА 30.06.2015.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОД. Б.СЛ. 31.07.2015.xls 24.1.2021 г.