е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 62 / 12.7.2017 г.

"Организиране и провеждане на мероприятия" в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 "Заедно сме по-добри"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 2 / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia ekskurzii.rar 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 14.7.2017 г.

Публикувано на: 14.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 63-00-74.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 6 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление 30-00-691.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 8 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоколи.pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р 30.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 6.12.2017 г.

Публикувано на: 06.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-6.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 12 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 13 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление мероприятия.pdf 20.1.2021 г.