е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 23 / 24.7.2015 г.

Доставка на хляб, хранителни продукти и санитарни материали за нуждите на ЦДГ с. Червен брег, община Дупница, обособена в осем позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.10.2020 г.
Файлове актуални към: 28.10.2020 г.

Документация за участие № / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ-ЦДГ с.Червен брег.docx 28.10.2020 г.

Покана за участие № 23 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: ЦДГ Червен брег
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokCDGcherven.pdf 28.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦДГ-Ч.БРЕГ.pdf 28.10.2020 г.