е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-69 / 2.11.2017 г.

"Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции" Обособена позиция №1:"Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на община Ивайловград" Обособена позиция №2: "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед 497.pdf 24.1.2021 г.