е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 11.6.2020 г.

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА OБЩИНА КРЕСНА ДО МЯСТОТО НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ - РЕГИОНАЛНО ДЕПО ГР. САНДАНСКИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) smetosabirane_ukazania___.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) smetosabirane_tehnicheska_specifikaciya.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) smetosabirane_proekt_dogovor.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) smetosabirane_obrazci.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) smetosabirane_metodika.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 9.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 7 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(1).pdf 9.5.2021 г.

Обявление по ЗОП № 8 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: обявление по зоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(2).pdf 9.5.2021 г.