е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-44 / 10.10.2013 г.

"Избор на изпълнител за изработване на рекламни материали, осигуряване на публичност и организиране на обществено обсъждане по проект "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.", финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007-2013"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: