е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 11.4.2016 г.

Изработване на проект за Общ устройствен план на община Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335323938
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ОУП-Дупница-Криси 1.docx 19.1.2021 г.

Решение за откриване № 11 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op7resh.pdf 19.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-7(1) / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op7-obqwl.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-832/2840 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgoworOUP.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-40 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 отговор на искане за разяснение ОУП.rar 19.1.2021 г.

Други документи № / 7.6.2016 г.

Публикувано на: 07.06.2016 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1-ОУП.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени ОУП.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 - ОУП.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №3 ОУП.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Информация за сключен договор ОУП.rar 19.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-149 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за скл др.pdf 19.1.2021 г.