е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 26.9.2016 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2016-2017г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Обявление № / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie zimno 16-17.pdf 17.3.2021 г.

Документация № / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrzci zimno 16-17.rar 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie zimno 16-17.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 19.10.2016 г.

Публикувано на: 19.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 zimno 16-17.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwa ceni zimno.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 zimno.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 3 № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 zimno.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie zimno klasirane.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договори зимно 2016-2017.rar 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-115 / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) procedura zimno.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-38 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 111.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-39 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 112.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-40 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 113.pdf 17.3.2021 г.