е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-99/50/ / 9.7.2018 г.

Консултантски услуги, свързани с управление на проект "Рехабилитация и реконструкция на бул."Христо Ботев" и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53", финансиран по ПРСР 2014-2020 с Договор № 06/07/2/0/00743/14.03.2018 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 3.8.2018 г.

Публикувано на: 03.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 16.1.2021 г.