е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-24 / 22.10.2019 г.

00384-2019-0017 "Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства гр. Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с ТИТ.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.