е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-1 / 11.1.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635313834
ОП актуална към: 16.2.2019 г.
Файлове актуални към: 16.2.2019 г.

Обявление за ОП № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.Bistrica.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Указания за участие 1-ва страница одобрил инж. М. Чимев
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1-va str.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania Bistrica1.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciq.Bistrica.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor proekt Bistrica.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Образци за попълване - word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Bistrica 2.docx 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Образец 2 - pdf. и HTML формати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Чертежи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Cherteji_Bistrica-PDF.rar 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Техническо решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 00_BS_TS_TEXT_18.12.2018.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: КС по окрупнени показатели за техническо решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 00_KS_BISTRICA18.12.2018.pdf 16.2.2019 г.

Решение за откриване № 1 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.Bistrica.pdf 16.2.2019 г.