е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ВП-130 / 30.9.2014 г.

Избор на изпълнител на СМР - Реконструкция и рехабилитация на ул. „Цв.Лумбарова” в гр.Брезник

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 30.9.2014 г.

Публикувано на: 30.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia asf MIG.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 30.9.2014 г.

Публикувано на: 30.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci asf MIG.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 03-00-105 / 30.9.2014 г.

Публикувано на: 30.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie asf MIG.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ВП-130 / 30.9.2014 г.

Публикувано на: 30.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie asf MIG.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № / 27.11.2014 г.

Публикувано на: 27.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie cena.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

протокол 3 № / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-154 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie klasirane.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 10.1.2015 г.

Публикувано на: 10.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor asf.cv.lumbarova.pdf 17.3.2021 г.