е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-21 / 13.9.2019 г.

"Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в село Дъбравино, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.10.2019 г.
Файлове актуални към: 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 15.10.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 15.10.2019 г.

Образци № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 15.10.2019 г.

Проекти № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект кметство с. Дъбравино.7z 15.10.2019 г.

Обява № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 15.10.2019 г.

Образци № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 15.10.2019 г.

КСС № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS Kmetstvo Dabravino.xls 15.10.2019 г.

Протокол № / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 15.10.2019 г.

Договори за изпълнение № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 15.10.2019 г.