е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-13 / 14.11.2014 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация Лом за период 2014 г. - 2015 г., по две обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на канцеларски материали и формуляри"; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.11.2014 г.

Публикувано на: 14.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_DKM.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.11.2014 г.

Публикувано на: 14.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.jpg 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.12.2014 г.

Публикувано на: 11.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Договор 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 2.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Договор 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 6 / 3.2.2015 г.

Публикувано на: 03.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_kanc_mat_OP_1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 7 / 3.2.2015 г.

Публикувано на: 03.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_kanc_mat_OP_2.pdf 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_plashtane_kancelarski.pdf 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 9.7.2015 г.

Публикувано на: 09.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_pla6taniq_Kancelarski_ materiali.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 14.8.2015 г.

Публикувано на: 14.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_pla6taniq_Kancelarski_ materiali_2015.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 26.8.2015 г.

Публикувано на: 26.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_pla6taniq_Kancelarski_ materiali_2015.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_plashtaniq_Kancelarsi.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Коментар: по договор 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_2_05.01.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Коментар: по договор 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_3_05.01.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_2_05.01.2015.docx 24.1.2021 г.

Други документи № 16 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: за договор 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 2.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 17 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_3_05.01.2015 PRIKLUCHIL.docx 24.1.2021 г.

Други документи № 18 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: за договор 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 3.docx 24.1.2021 г.