е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 30.6.2017 г.

"ДОСТАВКА НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР - ТОВАРАЧ С ЕДНАКВИ ГУМИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Становище за предварителен контрол № 1 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.pdf 20.1.2021 г.

Решение № 2 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 3 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 20.1.2021 г.

Становище за предварителен контрол № 5 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателно становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 15.8.2017 г.

Публикувано на: 15.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДАТА 15.08.2017Г..pdf 20.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2 ОТ ДАТА 04.09.2017Г..pdf 20.1.2021 г.

Доклад от работата на комисията № 9 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОТ 04.09.2017Г..pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 10 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 19.9.2017 г.

Публикувано на: 19.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №46 от 14.09.2017г..pdf 20.1.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 12 / 19.9.2017 г.

Публикувано на: 19.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка от дата 19.09.2017г..pdf 20.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №46 от 14.09.2017г..pdf 20.1.2021 г.