е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 1000-178 / 14.12.2015 г.

Първоначано залесяване на не земеделски земи собственост на община Роман в землището на с. Струпец, с. Хубавене, с. Синьо бърдо по Договор № 06/223/00282/26.04.2013

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF14122015_00002.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF14122015_00003.jpg 25.1.2021 г.

Гаранции № 3 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF14122015_00001.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателно плащане по договор.jpg 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 11.1.2016 г.

Публикувано на: 11.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо договор.fed 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) залесяване.jpg 25.1.2021 г.