е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-14 / 30.4.2019 г.

„Доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички заинтересовани страни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx 15.1.2021 г.