е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-2 / 4.11.2016 г.

Доставка на горива за служебните автомобили и други моторни средства за нуждите на Община Брезник чрез карти за безналично плащане

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Образци № / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 17.3.2021 г.

Указания № / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) UKAZANIA.pdf 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-97 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za publikuvana obiava goriva.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-2 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL GORIVA.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.1.2017 г.

Публикувано на: 04.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. Lukoil.pdf 17.3.2021 г.