е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 5.7.2019 г.

Упражняване на строителен надзор на обект :Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за изменение срок.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 10 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.