е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-18 / 8.12.2015 г.

Изготвяне на технически проект за предотвратяване на риска от наводнения, чрез почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на р. Поповска в участък с дължина около 300 м. в урбанизираната територия на гр. Болярово, община Болярово

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Решение № 1 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 2 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 9.5.2021 г.

Образци на документи № 3 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 9.5.2021 г.

Други документи № 4 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от работата на комисията.pdf 9.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 5 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 9.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 09.02.2016г..doc 9.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключил договор.doc 9.5.2021 г.

Гаранции № 9 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнение на дата 22.03.2016г..doc 9.5.2021 г.