е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-67 / 16.10.2017 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2017/2018 г., по две обособени позиции" Позиция №1 - Зимно поддържане и снегопочистване, почистване на пътищата след приключване на зимния период на 2017/2018 година -общински пътища; Позиция №2 - Зимно поддържане и снегопочистване и почистване на улиците и центъра на града след приключване на зимния период на 2017/2018година -улици в град Ивайловград;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно 2017 Ивайловград (1).docx 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно 2017 Ивайловград (1).pdf 7.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 4 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 7.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 5 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р31.pdf 7.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 6 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решени за обявление.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 27.11.2017 г.

Публикувано на: 27.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 8 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия зимно 2017.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-33.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор зимно.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 11 / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения.zip 7.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 12 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 7.5.2021 г.