е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 5.12.2014 г.

"Доставка на материали и консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката за преместването и настаняването на децата в новите услуги" по 3 /три/ обособени позиции по проект "Като в свой дом", Договор № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Лични вещи на децата" "Обособена позиция №2 "Материални запаси, посуда и санитарни консумативи" "Обособена позиция №3 "Материали за рехабилитация ЛФК"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037080
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc. materiali_CNST.rar 20.6.2021 г.

Други документи № 2 / 19.12.2014 г.

Публикувано на: 19.12.2014 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.doc 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-materiali1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-materiali2.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-materiali3.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 6 / 4.2.2015 г.

Публикувано на: 04.02.2015 г.
Коментар: Освобождаване на гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за изпълнение-НиКо.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащане по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ni Ko.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащане по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ni Ko (2).pdf 20.6.2021 г.