е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-9 / 11.9.2018 г.

"Доставка на горива за нуждите на общинска администрация гр. Лом, общинските детски градини, детски ясли, специализирани институции и социални услуги в Община Лом за отоплителен период 2018-2019г." по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Доставка на дизелово гориво за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Доставка на въглища за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Доставка на пелети за отопление"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d9.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 2 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka D-9.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Borsov dogovor 220.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Borsov dogovor 221.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Borsov dogovor 222.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 6 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - за договор 222
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie pr dog 222.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прикл_договор.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 221
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_221.pdf 7.5.2021 г.