е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-9 / 25.6.2019 г.

"Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техничмески спецификации.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 21.1.2021 г.

Проекти № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Приселци.zip 21.1.2021 г.

Проекти № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Близнаци.zip 21.1.2021 г.

Проекти № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Аврен 1.zip 21.1.2021 г.

Проекти № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Аврен 2.zip 21.1.2021 г.

Образци № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на обществена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на процедурата.pdf 21.1.2021 г.