е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО8-2019 / 1.8.2019 г.

"Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ОБЯВА СОО8-2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: дОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие И ОБРАЗЦИ.docx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част Конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част Архитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектура 01.08.2019.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: кОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС_Beloslav_very last edition.xlsx 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1-СМР-отв.канал.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документ (49).pdf 25.1.2021 г.