е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-1 / 12.6.2020 г.

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник" 2, разделена на шест обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.11.2020 г.
Файлове актуални към: 30.11.2020 г.

Решение за откриване № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ВОДОПРОВОД.pdf 30.11.2020 г.

Обявление № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД.pdf 30.11.2020 г.

Документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 30.11.2020 г.

Образци към документацията № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3 velkovsi.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7 giginci.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 babica.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razsadnik.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 1.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 2.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 3.rar 30.11.2020 г.

Техническа документация № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 4.rar 30.11.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 23.9.2020 г.

Публикувано на: 23.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 30.11.2020 г.