е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-40 / 5.9.2017 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. септември - м. декември 2017 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Василовци --Аспарухово-Расово-Ст. махала - Лом", общо 108 км. на ден; Обособена позиция № 2 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Комощица - Лом", общо 68 км. на ден; Обособена позиция № 3 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом -Долни Цибър - Ковачица - Лом", общо 110 км. на ден; Обособена позиция № 4 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом-Мокреш-Ботево-Разград-Игнатово-Ковачица - Лом", общо 126 км. на ден; Обособена позиция № 5 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Черни връх - Мокреш - Лом", общо 140 км. на ден; Обособена позиция № 6 - Специализиран превоз на ученици по маршрут "Лом - Пишурка -Дългоделци-Якимово-Комощица", общо 150 км. на ден.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: техническа спесификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 1.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Решение 27
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d0g 225.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 226.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d0g220.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog221.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d0g222.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 227.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 16 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 17 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 18 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 3.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 19 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 4.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 20 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 5.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 21 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 6.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 22 / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DS 7.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 23 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP1.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 24 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 25 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP3.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 26 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 4.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 27 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP5.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 28 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP 6.pdf 21.1.2021 г.