е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-26 / 25.4.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул."Метоха" и ул."Генерал Георги Тодоров"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - УЛ. МЕТОХА.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техн. документация - Метоха ОП 5.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_07920.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.udulj.Metoha.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_metoha.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения Метоха.rar 18.1.2021 г.