е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-116 / 8.5.2019 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект за възстановяване на разрушени диги на река Бяла по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край ПС за питейни води до село Меден бук и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води, община Ивайловград, област Хасково" Обособена позиция 2: "Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край село Одринци и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води, община Ивайловград, област Хасково"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.PDF 18.1.2021 г.

Обявление № 2 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Меден бук.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Одринци.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне н а ценови оферти.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8 / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 9 / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-10.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 11 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация скл. договор диги.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор дига Меден бук.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор дига Одринци.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 14 / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен Меден Бук.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 15 / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договордига Одринци.pdf 18.1.2021 г.