е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 15.7.2019 г.

00384-2019-0010 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина" по договор № BG06RDNP001-7.006-0065-С01 от 14.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Централен градски парк в гр. Бяла Слатина", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Обществен парк - Лесопарк в гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Документация част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 1.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Документация част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 2.rar 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 14 / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразимение №1 към договор за ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 15 / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към договор за ОП2.pdf 24.1.2021 г.