е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка Обява №1811 / 14.4.2020 г.

"Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в УПИ V329,331, кв. 16, село Катунец, община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_1812.pdf 16.1.2021 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Стойност: 87 500,00 лв.
Коментар: Обява №1811 от 14.04.2020 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_1811_14.04.2020.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Заповед №130 от 24.04.2020 г. за удължаване на срока за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед №130 от 24.04.2020 г.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на сроок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C224e20042412440.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Заповед №134 от 29.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед_134.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Информация изх. №2007/29.04.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация_2007.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_Обява.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Коментар: Договор 36-113 от 18.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 36-113.pdf 16.1.2021 г.