е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-2 / 4.2.2019 г.

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на проект: "Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до НР V 300 куб.м" - III-ти и IV-ти етап"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_avt_nadzor.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_priloj_pokana.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AVTORSKI-proekt.doc 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_zal_info.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_44_Avt_nadzor_naporen 1.pdf 30.7.2021 г.