е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-20 / 19.2.2019 г.

"Периодична доставка на дизелово гориво и пропан бутан за отопление за нуждите на ОбА -Роман , НУ"П.Р. Славейков" ДГ"Зора " и КСУДС гр. Роман и пропан бутан за КСУДУ гр. Роман- за отоплителени сезони 2019/2020 и 2020/2021г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договори.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 3 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) бявление.pdf 25.1.2021 г.