е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-20 / 9.12.2015 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2016 г. в Община Болярово

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спесиф..DOC 26.1.2021 г.

Други документи № 4 / 16.12.2015 г.

Публикувано на: 16.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩИНИЕ.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 5 / 18.12.2015 г.

Публикувано на: 18.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 01.06.2016г..doc 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 8 / 4.1.2017 г.

Публикувано на: 04.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 04.01.2017г..doc 26.1.2021 г.