е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 25.8.2017 г.

Обява по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Други документи № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci(1).docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacia оборудване 22082017.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info obqva.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 42-01-101 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за оттеглена на Обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение оттегляне.pdf 26.1.2021 г.