е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 18.3.2019 г.

Пазарни консултации относно "Благоустрояване на площад с. Джерман, община Дупница".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KCC_Джерман.xls 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-46 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Оферта Булплан инвест ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Булплан инвест ООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Оферта Браво-строй ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Браво-строй ООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Оферта Строй груп ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта от Строй груп ООД.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Становище за формиране на прогнозната стойност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище ПК.pdf 19.5.2021 г.