е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 12.4.2016 г.

Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на иновативни превантивни услуги

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335363435
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_оборудванеДупница.doc 26.1.2021 г.

Решение за откриване № 14 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № 011-9-(1) / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: протокол 1 ОП-9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1пп доставка на устройства... - Copy.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение телекеър ОП9.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 телекеар.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пп протокол2 ОП9 .pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение.търг.бг.docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценова оферта търг.бг.docx 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР търг.docx 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01714.pdf 26.1.2021 г.