е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-31 / 6.3.2019 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.9.2020 г.
Файлове актуални към: 20.9.2020 г.

Други документи № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MU4_2018.pdf 20.9.2020 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 20.9.2020 г.

Образци № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.9.2020 г.

Образци № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.9.2020 г.

Документация за участие № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.9.2020 г.

Решения за откриване № 12-31 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.9.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-31 / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение отваряне цени.pdf 20.9.2020 г.

Протокол на комисия № 12-31 / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 20.9.2020 г.

Протокол на комисия № 12-31 / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол1.pdf 20.9.2020 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-31 / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране.pdf 20.9.2020 г.