е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-16 / 13.2.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_001.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Konsultirane Uchilishte.rar 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол №1 № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 22.1.2021 г.