е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-41 / 20.6.2016 г.

"ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, С НАСТРОЙКА ТИП ВАРИОПРЕСА" "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, С НАСТРОЙКА ТИП ВАРИОПРЕСА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor-.doc 28.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-41 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци_камион.doc 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация_КАМИОН.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 4.7.2016 г.

Публикувано на: 04.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за одобряване на обявление .pdf 28.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-41 / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgowor.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-41 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-41 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение1.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-41 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение 22.08.2016.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прогокол 5.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад сметосъбиращ камион.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад сметосъбиращ камион.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12-41 / 30.8.2016 г.

Публикувано на: 30.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за определяне на изпълнител.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-41 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.doc 28.1.2021 г.